Филмски фестивали

"Велико финале" нашег пројекта чине три дводневна филмска фестивала у Бечу,Будимпешти и Београду.

По један дан сваког

од ових фестивала посвећени су младојгенерацији: овде се приказују филмови из самог пројекта и пратећих омладинскихкампова. Затим постоји могућност за дискусију младих. Сваког другог дана се приказујуодабрани филмови о реци који су прилагођени теми од локалног значаја. На крају требада се одржи панел дискусија са локалним партнерима. Три филмска фестивала на Дунавуповезују све пројектне активности како би се гледаоци и филмски ствараоцизаинтересовали за заштиту врста, културну разноврсност и ангажман за цивилно друштво.