Филмски портрети

У првом делу пројекта, кроз серију филмских портрета, ћемо забележити друштвено икултурно различита порекла људи на Дунаву.

Да бисмо то урадили,

посећујемо личностикоје имају сопствени поглед на реку и своје личне, са њом повезане, жеље. Фасцинантне личности, дирљиве приче и јединствене везе са Дунавом отварају нове перспективе о важности реке као природног и културног пејзажа. Својим биографским погледом на комплексну тему реке, људи у филмским портретима описују Дунав као раздвајајући и повезујући елемент.
Са „Danube Diversity“ преносимо богатство разноликост Дунава на велико платно. Фокус овог дела пројекта је на очувању природе у свој својој сложености.