Омладински кампови

Омладина и млади одрасли људи често имају сопствени поглед на специфичне околно сти или чињенице – то укључује и заштиту животне средине.

У три омладинска кампа

нудимо младим људима прилику да пронађу сопствене слике и изразе своје личне погледе на различите теме везане за будућност и животну средину. Оне укључују теме као што су потрошња пластике, значај пчела и животна средина као јавни простор. Кампови се одржавају у Бечу, Београду/Вуковару и Будимпешти. Њих прате локални филмски ствараоци који младим људима у радионицама приближавају медијум филма. Циљ је филмско истраживање централне теме сваког кампа. У смислу едукације за одрживи развој, млади у камповима треба да стекну знања и вештине на подручју обликовања и да осете сопствену ефикасност.