#artofdanube

- experiencing nature through art -

„Včasná ochrana prírody sa teda zasadila aj za estetické ciele. Nielen v Bavorsku, ale po celom Nemecku bolo s ochranou prírody úzko späté umenie, pretože ochranárom ide v prvom rade o zachovanie úžasnej krajiny, ktorá ľudí inšpirovala k písaniu básní alebo k maľovaniu romantických obrazov. Nie je preto prekvapením, že prvými ochranármi prírody boli hlavne maliari, hudobníci a spisovatelia.“ (Prof. Dr. Hubert Weiger, predseda Zväzu na ochranu prírody. In: Natur+Umwelt 4-2008)

Od Čierneho lesa až po Čierne more – v lete roku 2018 sa najdlhší obraz Dunaja na svete chystá na turné. Maliarka Ana Tudor zachytila jedinečnú prírodu Dunaja a jeho ohrozeného sveta rastlín a zvierat na ľanovom plátne s dĺžkou 1 kilometer. Smerom po prúde rieky postupne vystavíme túto maľbu v 14 mestách a 8 štátoch a budeme pritom informovať o ohrozených druhoch pozdĺž Dunaja.

K putovnej výstave sme s lokálnymi partnermi pripravili kreatívne podujatia venované medzinárodnému biotopu, ktorým je Dunaj a jeho vzácna príroda. Obraz pritom slúži ako inšpirácia a rámec na to, aby táto téma efektívne oslovila predovšetkým mladých a aby ich nadchla pre ochranu životného prostredia a občiansku angažovanosť.

Tento projekt realizuje association for wildlife protection – Združenie na ochranu zvierat v divočine (Verein zum Schutz wilder Tiere e.V.). Táto organizácia predstavuje verejnoprospešné ochranárske združenie mesta Freiburg im Breisgau a v uplynulých rokoch podporila a tiež sama zorganizovala viaceré projekty zamerané na ochranu rastlinných a živočíšnych druhov.

Projekt finančne podporila nadácia Baden-Württemberg Stiftung so sídlom v Štuttgarte.