Naši partneri

Ďakujeme dobrovoľníkom a svojim partnerom, ktorí náš spoločný projekt podporili svojou angažovanosťou, podujatiami, informáciami, kontaktmi a nápadmi.