Europe Map

#artofdanube - experiencing nature through art

От Шварцвалд до Черно море – през лятото на 2018 година тръгва на път най-дългата картина-портрет на река Дунав. В рамките на тази пътуваща изложба ние ще осъществим креативни мероприятия с наши местни партньори, които имат отношение към проблематиката, свързаното с общото за много страни местообитание на флора и фауна по река Дунав и нейната уникална природа.

Научете повече
легенда
  • предстоящи изложби
  • минали изложби
  • застрашени видове
  • текуща изложба

#artofdanube - experiencing nature through art

От Шварцвалд до Черно море – през лятото на 2018 година тръгва на път най-дългата картина-портрет на река Дунав. В рамките на тази пътуваща изложба ние ще осъществим креативни мероприятия с наши местни партньори, които имат отношение към проблематиката, свързаното с общото за много страни местообитание на флора и фауна по река Дунав и нейната уникална природа.

Научете повече